Múzeum vojvodinských Slovákov

150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1964-2014

Recenziu na knihu o Slovákoch vo Vojvodine od ich prisťahovania až po súčasnú dobu, ako aj o ich kultúrnom dedičstve, tradíciách, zvyklostiach, pamiatkach a zachovaných starožitnostiach si môžete prečítať otvorením rubriky po Vašej ľavej strane.

Túto knihu menom Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine, ktorá sa priamo vzťahuje na kultúru vojvodinských Slovákov  vydalo Múzeum Vojvodiny, ktoré usporiadalo v roku 2016 aj výstavu starých exponátov Slovákov zo Srbska.