Muzej vojvođanskih Slovaka

150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1964-2014

Recenziju na knjigu o Slovacima u Vojvodini od njihovog naseljenja sve do savremenog doba, kao i o njihovom kulturnom nadleđu, tradicijama, običajima, spomenicima i sačuvanim antikvitetima možete pročitati otvaranjem rubrike sa Vaše leve strane.

Ovu knjigu po imenu Iza gora i dolina – tri veka Slovaka u Vojvodini koja se direktno odnosi na kulturu vojvođanskih Slovaka izdao je Muzej Vojvodine, koji je 2016. godine organizovao izložbu starih eksponata Slovaka iz Srbije.