Bienále výtvarníkov

Názov podujatia:

Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

Dátum konania:

november – december

Miesto konania:

Báčsky Petrovec

Foto: ÚKVS

Stručný obsah:

Začiatky výtvarnej tvorby Slovákov v Juhoslávii sa spájajú s menom Jána Rohoniho, ktorý maľoval ešte polovicou 19. storočia; žiaľ, jeho práce sa nezachovali, takže je najstaršia známa výtvarná práca tá, ktorej autorom je Benjamin Reis: krajinka zo šesťdesiatych rokov 19. storočia. Je isté, že podstatnejšie na výtvarný život v Petrovci a širšie vplýval prvý akademický maliar z radov juhoslovanských Slovákov Karol Miloslav Lehotský, ktorý organizoval prvú samostatnú výstavu prvej akademickej maliarke Zuzke Medveďovej. Začiatočné aktivity na poli výtvarného života prerušila Druhá svetová vojna, takže ďalšia fáza nastúpila po založení Národného múzea (r. 1949) v Báčskom Petrovci. Začiatkom šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia v tejto osade otvorili nový výstavný priestor – v novej budove Domu kultúry; výtvarný život sedemdesiatych rokov poznačili predovšetkým výtvarní ochotníci zoskupení vo Výtvarníckej odbočke Domu kultúry. Kedže sa do jej činnosti koncom toho istého desaťročia zapája aj niekoľko mladých intelektuálov a študentov (Michal Kiráľ, Samuel Čelovský, Zoroslav Spevák Jesenský, Tomáš Čelovský, Dragoslav Domanović), nasledovalo preštrukturovanie obsahu a metód práce sekcie (presedlanie na modernejšie umelecké smery), čo viedlo k založeniu osobitnej galérie; tá čoskoro dostáva meno – Blatno, aby po jej sebazrušení vznikla terajšia Galéria Zuzky Medveďovej. Za desať rokov Galéria Zuzky Medveďovej realizovala 42 výstav: 26 samostatných, jednu spoločnú výstavu dvoch autorov a 15 kolektívnych (viacej než dvoch autorov).

Organizátor festivalu:

Galéria Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci