Likovno bienale

Naziv manifestacije:

Bijenale slovačkih slikara u Srbiji

Termin održavanja:

novembar – decembar

Mesto održavanja:

Bački Petrovac

Foto: ZKVS

Kratak opis:

Počeci likovnog stvaralaštva Slovaka u Jugoslaviji vezuju se za ime Jan Rohonj, koji je slikao još polovinom 19. veka. Nažalost njegovi radovi nisu očuvani tako da je nastarija poznata slika delo autora Benjamina Rajsa: krajolik iz sezdesetih godina 19. veka.  Veći uticaj na likovni život u Petrovcu i šire imao je prvi školovani slikar iz redova jugoslovenskih Slovaka Karol Miloslav Lehotski, koji je organizovao prvu samostalnu izložbu prve akademske slikarke Zuske Medveđove.  Aktivnosti na polju likovnog života prekinuo je Drugi svetski rat, tako da je sledeća faza nastupila nakon osnivanja Narodnog muzeja (1949. godine) u Bačkom Petrovcu. Početkom šezdesetih godina 20. veka u ovom mestu otvoren je novi izložbeni prostor – u novom objektu Doma kulture. Likovni život sedamdesetih godina obeležili su pre svega likovni amateri, koji su se okupljali na likovnoj sekciji u okviru Doma kulture. Krajem iste decenije u delatnost ove sekcije uključuje se nekoliko mladih intelektualaca i studenata (Mihal Kiralj, Samuel Čelovski, Zoroslav Spevak Jesenski, Tomaš Čelovski, Dragoslav Domanović) što je dovelo do restrukturiranja sadržaja i metoda rada sekcije (preusmeravanje na modernije umetničke pravce) i do osnivanja posebne galerije pod imenom Blatno. Nakon njenog zatvaranja nastala je današnja Galerija Zuske Medveđove. Za deset godina Galerija Zuske Medveđove realizovala je 42 izložbe: 26 samostalnih, jednu kolektivnu izložbu dveju autora i 15 kolektivnih (više autora).

Organizator bijenala:

Galerija Zuzke Medveđove, Bački Petrovac