Slovenské národné slávnosti

Dátum konania:

august

Miesto konania:

Báčsky Petrovec

Stručný obsah:

Prvé národné slávnosti Slovákov sa uskutočnili 28. augusta roku 1919. Po zrušení Matice Slovenskej v Juhoslávii sa pokračovalo v ich organizácii do roku 1953. Slovenské národné slávnosti boli znovu obnovené spolu s obnovením Matice roku 1990.

Každoročne v auguste sa v Petrovci stretávajú Slováci z celej Vojvodiny, no toto podujatie presahuje hranice Vojvodiny a navštevujú ho aj Slováci z okolitých štátov a hostia zo Slovenska.

Náplň slávností tvoria kultúrno-umelecké programy, výstavy v galériách, rôzne stretnutia a zasadnutia spolkov nielen lokálneho ale aj vyššieho stupňa. Sú tu i mnohé športové súťaže.

V roku 2009 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyhlásila Slovenské národné slávnosti za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.

Organizátor podujatia:

Obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku, NRSNM