Festivaly Kysáč

Kysáčsky spevník

Kysáčsky spevník je koncert súťažiacého charakteru slovenských ľudových piesní spevákov sólistov, ktorí budú predstavovať Kysáč na festivale Stretnutie v Pivnickom poli.

Koncert pozostáva zo štyroch častí:

V prvej časti vystupujú najmladšie deti, vo veku do desať rokov, v druhej sa predstavia deti vyšších ročníkoch základnej školy, v tretej, súťažiacej časti svoje hlasové schopnosti predstavia speváci starší od šestnásť rokov. Hodnotí ich odborná porota, ktorá vyberá dvoch predstaviteľov Kysáča pre festival Stretnutie v pivnickom poli.

Kým porota neohodnotí súťažiacich spevákov, v štvrtej, revuálnej časti vystupujú renomovaní speváci slovenských ľudových piesní.

Divadelný festival Zuzany Kardelisovej

V roku 2004 bol v Kysáči po prvýkrát zorganizovaný Divadelný festival Zuzany Kardelisovej, ktorý sa nesie v znamení témy postavenie ženy v rodine a spoločnosti. Meno má podľa známej kysáčskej učiteľky a členky ochotníckeho divadla. Súťažia tu slovenské divadelné súbory z rôznych slovenských vojvodinských prostredí. Víťaz festivalu sa zúčastňuje na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom.