Kisačka pesmarica

Kysáčsky spevník je koncert súťažiacého charakteru slovenských ľudových piesní spevákov sólistov, ktorí budú predstavovať Kysáč na festivale Stretnutie v Pivnickom poli.

Koncert pozostáva zo štyroch častí:

V prvej časti vystupujú najmladšie deti, vo veku do desať rokov, v druhej sa predstavia deti vyšších ročníkoch základnej školy, v tretej, súťažiacej časti svoje hlasové schopnosti predstavia speváci starší od šestnásť rokov. Hodnotí ich odborná porota, ktorá vyberá dvoch predstaviteľov Kysáča pre festival Stretnutie v pivnickom poli.

Kým porota neohodnotí súťažiacich spevákov, v štvrtej, revuálnej časti vystupujú renomovaní speváci slovenských ľudových piesní.