Podujatia v Báčskom Petrovci

Petrovské dni divadelné

Petrovské dni divadelné je medzinárodný divadelný festival dvoch krajín – Srbska a Slovenska, ktorý sa uskutočňuje od roku 1996. Má za cieľ prezentovať niektoré z najlepších slovenských a srbských divadelných predstavení a porovnávať tieto dve divadelné tradície. Na festivale účinkujú iba profesionálne súbory. Organizátorom je Slovenské vojvodinské divadlo a festival sa najnovšie koná pod záštitou ministrov kultúry Srbska a Slovenska.

Dni Petrovca

Dni Petrovca sú tradičné podujatie venované Petrovcu a Petrovčanom. Je to oslava, ktorou sa slávnostne pripomína deň podpísania osadníckej zmluvy z 25. mája 1747. Podujatie je známe aj vďaka festivalu klobás, na ktorý prichádzajú mnohí cezpoľní hostia ochutnať petrovskú špecialitu. Vtedy sa usporadúva súťaž v príprave čerstvých klobás, súťaž v rýchlom jedení a výber najchutnejšej údenej klobásy. Pri stánkoch hostia ochutnávajú klobásy a môžu si ich aj kúpiť. Okrem klobásy sa hodnotí aj domáca pálenka a uskutočňuje sa predajná výstava petrovských tort. Organizátorom podujatia je Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec.

Jarné nôty

Festival vážnej hudby Jarné nôty vznikol v roku 1997 v organizácii Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci s cieľom umožniť mladým hudobným talentom z radov vojvodinských Slovákov predstaviť svoje zručnosti. Mnohí z jeho účastníkov sú dnes renomovanými hudobníkmi alebo spevákmi, ale i nositeľmi významných štátnych a medzinárodných ocenení za prednes vážnej hudby. Medzi nimi sú Marína Kaňová, Margaréta Benková, Slovenka Benková, Ivana Nováková, Ivana Jašová, Janko Brtka a i.

Dni chmeľu a piva

Dni chmeľu a piva je podujatie venované chmeľu, rastline, ktorá zohrala významnú úlohu v živote Petrovčanov, a pivu – výrobku z tejto plodiny. Vtedy sa organizujú kultúrno-umelecké podujatia a do Petrovca prichádzajú domáce a zahraničné folklórne súbory. Organizátorom je Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina.

Batôžková zábava

Foto: Facebook-ová stránka Spolku petrovských žien


Spolok petrovských žien už tradične, každý rok v zimnom období a to najčastejšie v novembri, usporiada Batôžkovú zábavu. Na ňu sú pozvané všetky slovenské spolky žien z Vojvodiny, kde majú príležitosť predstaviť prácu svojho združenia, no zároveň sa tu spolu môžu pobaviť pri hudbe a rozhovore.


Každý spolok žien si prinesie aj batôžtek, v ktorom sa nachádzajú všelijaké jedlá charakteristické pre tú slovenskú osadu a prostredie .


V rámci podujatia Batôžková zábava v roku 2013 bola i prezentácia nového Petrovského receptára, ktorý zostavili Petrovčanky s petrovskými tradičnými, ale I tými modernejšími pochúťkami.


Receptár, ktorý pripravili členky Spolku petrovských žien má názov Takto to chutí po petrovsky. Receptár je v predaji a zadovážiť si ho je možné v Spolku petrovských žien.


Spievajže si, spievaj

Každoročne sa v Báčskom Petrovci uskutočňuje Festival spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj…, na ktorom účinkujú speváci všetkých vekových skupín a ktorý predstavuje prípravu a výber spevákov pre festival Stretnutie v pivnickom poli.

Veľký počet spevákov a plná sieň Slovenského vojvodinského divadla každoročne svedčia o tom, že sa Báčsky Petrovec vážne pripráva pre festival Stretnutie pivnickom poli, ako vrcholné súťaženie pôvodných ľudových piesní slovenských spevákov z Vojvodiny.

V prvej časti festivalu, ktorú organizátori pomenovali Nádeje, sa predstavia žiaci nižších a vyšších ročníkov Základnej školy Jána Čajaka.

Zatým nasleduje súťažná časť a za ňou revuálna, kde vystúpia domáci, ale i cezpoľní speváci.

Spevákov hodnotí odborná porota, ktorá udelí cenu najlepším v kategórii nižších ročníkov, v kategórii vyšších ročníkov, cenu za najpôvodnejší kroj a udelí sa I. cena poroty obecenstva.

Dvaja najlepší sa zúčastnia na festivale Stretnutie v pivnickom poli.