Festivali Bački Petrovac

Batôžková zábava

Foto: Facebook-ová stránka Spolku petrovských žien


Spolok petrovských žien už tradične, každý rok v zimnom období a to najčastejšie v novembri, usporiada Batôžkovú zábavu. Na ňu sú pozvané všetky slovenské spolky žien z Vojvodiny, kde majú príležitosť predstaviť prácu svojho združenia, no zároveň sa tu spolu môžu pobaviť pri hudbe a rozhovore.


Každý spolok žien si prinesie aj batôžtek, v ktorom sa nachádzajú všelijaké jedlá charakteristické pre tú slovenskú osadu a prostredie .


V rámci podujatia Batôžková zábava v roku 2013 bola i prezentácia nového Petrovského receptára, ktorý zostavili Petrovčanky s petrovskými tradičnými, ale I tými modernejšími pochúťkami.


Receptár, ktorý pripravili členky Spolku petrovských žien má názov Takto to chutí po petrovsky. Receptár je v predaji a zadovážiť si ho je možné v Spolku petrovských žien.


Spievajže si, spievaj

Každoročne sa v Báčskom Petrovci uskutočňuje Festival spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže, si spievaj…, na ktorom učinkujú speváci všetkých vekových skupín a ktorý predstavuje prípravu a výber spevákov pre festival Stretnutie v pivnickom poli.

Veľký počet spevákov a plná sieň Slovenského vojvodinského divadla každoročne svedčia o tom, že sa Báčsky Petrovec vážne pripráva pre festival Stretnutie pivnickom poli, ako vrcholné súťaženie pôvodných ľudových piesní slovenských spevákov z Vojvodiny.

V prvej časti festivalu, ktorú organizátori pomenovali Nádeje, sa predstavia žiaci nižších a vyšších ročníkov Základnej školy Jána Čajaka.

Zatým nasleduje súťažná časť a za ňou revuálna, kde vystúpia domáci, ale i cezpoľní speváci.

Spevákov hodnotí odborná porota, ktorá udelí cenu najlepším v kategórii nižších ročníkov, v kategórii vyšších ročníkov, cenu za najpôvodnejší kroj a udelí sa I cena poroty obecenstva.

Dvaja najlepší sa zúčastnia na festivale Stretnutie v pivnickom poli.