Zlatá brána

Názov podujatia:

Detský folklórny festival Zlatá brána

Dátum konania:

Druhá polovica júna

Miesto konania:

Kysáč

Foto: Elena Šranková

Stručný obsah:

Základy festivalu Zlatá brána boli položené ešte v roku 1993, keď Kysáčania oslavovali 220. výročie príchodu Slovákov do dediny. Pôvodným cieľom projektu bolo podnecovať a rozvíjať tvorivé a kultúrne povedomie u detí, vštepovať im lásku k najväčšiemu bohatstvu národa – tradičnej kultúre, ako aj dať podnet k vzájomnej výmene skúseností kultúrnych pracovníkov a odborníkov.

Prvý ročník festivalu prebiehal 23. mája 1993, keď bol Kysáč súčasne organizátorom Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… a zúčastnilo sa ho 23 skupín zo 17-tich osád, medzi nimi aj hostia z Vrbasu a Srbobranu.

Zlatá brána je festival detských hier, spevu, hudby a tanca, ktorý sa už tradične usporadúva v Kysáči. Zoskupuje vyše tisíc nádejných spevákov a tanečníkov zo všetkých tunajších slovenských prostredí, ale aj zo zahraničia.

Zlatá brána sa uskutočňuje koncom školského roka a zvyčajne trvá tri dni – piatok, sobotu a v nedeľu (galakoncert pozostávajúci z dvoch častí).

Organizátor festivalu:

Kultúrne centrum Kysáč

Foto: Elena Šranková