Zlatá brána

Naziv festivala:

Dečji folklorni festival „Zlatá brána“

Datum održavanja:

druga polovina juna

Mesto održvanja:

Kisač

Foto: Elena Šranka

Kratak sadržaj:

Festival „Zlatá brána“ osnovan je 1993. godine, kada su Kisačani obeležavali 220 godina od dolaska Slovaka u Kisač. Prvobitan cilj festivala je bio da se deci usadi ljubav prema vlastitoj tradicionalnoj kulturi, kao i da se doprinese uzajamnoj razmeni iskustava kulturnih radnika i stručnjaka.

Prvi festival održan je 23. maja 1993. godine, kada je Kisač ujedno bio i organizator Folklornog festivala „Tancuj, tancuj…“. Na njemu su učestvovala 23 ansambla iz 17 sredina, kao i gosti iz Vrbasa i Srbobrana.

„Zlatá brána” je festival dečjih igara, pesama, muzike i folklora, a kao takav, svake godine okuplja više od hiljadu učesnika iz svih slovačkih mesta u Srbiji, kao i goste iz inostranstva.

Pokrovitelji DFF “Zlatá brána” su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Skupština grada Novog Sada i Mesna zajednica Kisač. „Zlatá Brána” se održava na kraju školske godine (posle 20. juna) a obično traje tri dana – petak, subota i nedelja (gala-koncert se sastoji od dva dela).

Organizator festivala:

Kulturni centar Kisač

Foto: Elena Šranka