Prolećne note

Naziv festivala:

Festival ozbiljne muzike „Prolećne note“

Datum održavanja:

jun

Mesto održavanja:

Bački Petrovac

Kratak sadržaj:

Festival „Prolećne note“ osnovan je 1997. godine u organizaciji Mesnog odbora Matice slovačke u Petrovcu. S obzirom na generaciju mladih muzičara, koji su se bavili ozbiljnom muzikom, festival je dao sebi za cilj da omogući ovim mladim talentovanim učenicima da pokažu svoje umeće i na koncertu „Prolećne note“.

Značaj festivala sadržan je u tome da su mnogi njegovi učesnici danas renomirani muzički izvođači. Mnogi od njih su nosioci značajnih domaćih i međunarodnih nagrada za izvođenje umetničke muzike.

„Prolećne note“ održane su do sada 27 puta i teže da daju doprinos celokupnom nivou slovačke kulture u današnje vreme.

Organizator festivala:

Mesni odbor Matice slovačke u Bačkom Petrovcu