Festivali Selenča

Gospodu pevamo zajedno

Koncert duchovných piesní Pánovi spievame spolu organizuje Komorný zbor Zvony zo Selenče. V posledných rokoch sa spoluorganizátorom tohto koncertu stal i orchester Zvonivá cimbalovka zo Selenče.

Koncert sa každoročne usporadúva v predvianočnom období, najčastejšie v poslednú adventnú nedeľu. Na ňom sa prítomným predstavia všetky hudobné telesá, ktoré pôsobia v tejto dedine a to od najmladších žiakov Základnej školy Jána Kollára v Selenči po tých najstarších.  Malí vinšovníci všetky body programu obzvláštnia svojimi vianočnými a novoročnými vinšami. Svoju prácu predstaví i Spevácky zbor a orchester Zvončeky Základnej školy Jána Kollára, Orchestrík, Mládežnícke spevácke skupiny, ktoré pracujú pri cirkevných zboroch, Spevácky zbor Ozvena evanjelickej a. v. cirkvi a Zbor rímskokatolíckej cirkvi Ave Mária, Dychový orchester Dobrovoľného hasičského spolku Selenčanka a Komorný zbor Zvony.

Organizátori si každoročne na toto podujatie povolajú hostí i z iných dedín. Dodnes na tomto koncerte vystúpili i Mestský zbor Neven z Báča, Zbor Nádeje z Pivnice, Hrvatsko kulturno pjevačko udruženje Zora z Vajsky, Zbor franjevačke crkve svete Marije z Báča, Komorný zbor Agapé z Nového Sadu, Ženska pjevačka skupina UG „Tragovi Šokaca“ z Báča, speváčka Jefímia zo Sriemskej Mitrovice, Mládežnícka skupina Majestát Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi zo Selenče, Vokálno-nástrojová skupina Plamienky Rímskokatolíckej cirkvi zo Selenče, Zbor Maranatha Kristovej duchovnej cirkvi Báčskeho obvodu, Zbor Vesnik Adventistickej cirkvi, Chor Vaznesenje Gospodnje Pravoslavnej cirkvi z Deronjov ako i zahraniční hostia z Chorvátska.

Už tým, že sú účastníci na tomto podujatí rôznych vierovyznaní, aj piesne a spôsob prednesu sú rôznorodé, čo divákom zabezpečuje pestrosť večierka a skvelý umelecký zážitok. Tento koncert je dôkazom, že veriaci Boha môžu spevom oslavovať bez rozdielu na vierovyznanie, či národnosť.

Selenački slavuji

V Selenči sa každoročne organizuje festival slovenských ľudových piesní pod názvom Selenčské sláviky.

Festival pozostáva z dvoch koncertov, ktoré sú nesúťažného charakteru, na ktorých vystúpia žiaci Základnej školy Jána Kollára zo Selenče.

V prvý deň, na prvom koncerte sa obecenstvu predstavia žiaci nižších ročníkov a na druhom koncerte, ktorý je nasledovný deň piesne zaspievajú žiaci vyšších ročníkov.

Ako hostia sa na tomto podujatí zúčastnia i starší selenčskí speváci – predstavitelia na Festivale ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli.

Spevákov hudobne doprevádza ľudový orchester Zvonivá cimbalovka zo Selenče.

Koncerty spoločne organizujú Komorný zbor Zvony, orchester Zvonivá cimbalovka, základná škola a Miestne spoločenstvo Selenča. Koncerty majú aj svojich sponzorov a to sú: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pracovná sústava Slovan progres a Zdravo organic zo Selenče. Organizátori pre účastníkov zabezpečujú priliehavé darčeky ako aj diplomy za účasť.