Jarné nôty

Názov festivalu:

Festival vážnej hudby Jarné nôty

Dátum konania:

jún

Miesto konania:

Báčsky Petrovec

Stručný obsah:

Festival Jarné nôty založený je v roku 1997. Pod jeho organizáciu podpisuje sa Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci. Vzhľadom na to, že stále máme generácie mladých hudobníkov, ktorí sa zaoberajú aj vážnou hudbou, festival má za cieľ zabezpečiť týmto mladým talentovaným ľuďom, aby ukázali svoje zručnosti aj na koncerte Jarné nôty. 

Význam festivalu je aj v tom, že sú mnohí jeho učastníci dnes renomovaní hudobní interpreti. Mnohí z nich sú nositeľmi významných domácich a medzinárodných cien za interpretáciu umeleckej hudby. 

Organizátor festivalu:

Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci