„Tancuj, tancuj…“

Naziv festivala:

Folklorni festival „Tancuj, tancuj…“

Datum održavanja:

jun

Mesto održvanja:

Gložan


Kratak sadržaj:

Festival je osnovan na inicijativu Kulturno-umetničkog društva „Jednota“ iz Gložana i Mesne zajednice Gložan. Cilj festivala jeste da doprinese očuvanju i unapređenju slovačkog folklora (igara, pesama, muzike i običaja).

Prvi festival održan je 5. aprila 1970. godine, a vremenom je promenio nekoliko naziva: Smotra narodnih igara jugoslovenskih Slovaka, Smotra slovačkih folklornih ansambala Vojvodine, Festival slovačkog muzičkog i folklornog stvaralaštva SAP Vojvodine, Smotra slovačkih amaterskih folklornih, pevačkih i muzičkih ansambala, Festival slovačkog muzičkog i folklornog stvaralaštva „Tancuj, tancuj…“.

Festival se, po pravilu, održava u Gložanu. Organizuje se drugog ili trećeg vikenda u junu. Ukoliko se festival održava u Gložanu, njegovi koncerti se organizuju u amfiteatru koji ima kapacitet od 2600 sedišta. Amfiteatar se nalazi u sklopu Sportsko-rekreativnog i turističkog kompleksa u Gložanu.

Prateći program festivala čine etno-izložbe, iložbe slikara, a u poslednjih nekoliko godina organizuju se i takmičenja za ribolovce, lovce i šahiste iz naselja koja imaju i svoje predstavnike na festivalu. Do današnjeg dana, na festivalu je učestvovalo više od 45.000 učesnika.

Organizatori festivala:

KPD „Jednota“ iz Gložana

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka

Mesna zajednica Gložan

Opština Bački Petrovac

Foto: Stevan Lenhart