Tancuj, tancuj…

Názov podujatia:

Folklórny festival Tancuj, tancuj…

Dátum konania:

Jún

Miesto konania:

Hložany


Stručný obsah:

Festival vznikol na iniciatívu Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian a Miestneho spoločenstva v Hložanoch. Zámerom Festivalu je zachovávať a zveľaďovať slovenské vojvodinské tradičné tance, spevy, hudbu, zvyky a obyčaje.

Prvý festival sa uskutočnil 5. apríla 1970. roku a jeho vývoj označili aj zmeny jeho názvu: Prehliadka ľudových tancov juhoslovanských Slovákov, Prehliadka slovenských folklórnych skupín Vojvodiny, Festival slovenskej hudobnej a tanečno-folklórnej tvorby SAP Vojvodiny, Prehliadka slovenských ochotníckych tanečných, speváckych, nástrojových skupín, Festival slovenskej hudobnej a tanečno-folklórnej tvorby Tancuj, tancuj…

Festival sa spravidla uskutočňuje v Hložanoch. Spravidla sa uskutočňuje v tretí júnový víkend. Koncerty prebiehajú na javisku amfiteátra, ktorého kapacita je 2600 divákov. Amfiteáter sa nachádza v rámci športovo-kultúrneho a osvetového strediska v Hložanoch.

Festival sprevádzajú etno výstavy, tanečné domy, kuchyňa tradičných jedál a iné zaujímavé obsahy… Na doterajších ročníkoch festivalu sa zúčastnilo vyše 50 000 účastníkov.

Organizátori festivalu:

KOS Jednota z Hložian

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Miestne spoločenstvo Hložany

Obec Báčsky Petrovec

Pravidlá Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… (Schválené 27. mája 2014 na Výbore pre kultúru NRSNM a verifikované 23. júna na zasadnutí NRSNM)

Logo FF Tancuj, tancuj…

Zvučka FF Tancuj, tancuj… (autorka: Kvetoslava Benková, hudobná úprava: Ervin Malina)

Foto: Stevan Lenhart