Tancuj, tancuj…

Názov podujatia:

Folklórny festival Tancuj, tancuj…

Dátum konania:

Jún

Miesto konania:

Hložany


Stručný obsah:

Festival vznikol na iniciatívu Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian a Miestneho spoločenstva v Hložanoch. Zámerom Festivalu je zachovávať a zveľaďovať slovenské vojvodinské tradičné tance, spevy, hudbu, zvyky a obyčaje.

Prvý festival sa uskutočnil 5. apríla 1970. roku a jeho vývoj označili aj zmeny jeho názvu: Prehliadka ľudových tancov juhoslovanských Slovákov, Prehliadka slovenských folklórnych skupín Vojvodiny, Festival slovenskej hudobnej a tanečno-folklórnej tvorby SAP Vojvodiny, Prehliadka slovenských ochotníckych tanečných, speváckych, nástrojových skupín, Festival slovenskej hudobnej a tanečno-folklórnej tvorby Tancuj, tancuj…

Festival sa spravidla uskutočňuje v Hložanoch. Spravidla sa uskutočňuje v tretí júnový víkend. Koncerty prebiehajú na javisku amfiteátra, ktorého kapacita je 2600 divákov. Amfiteáter sa nachádza v rámci športovo-kultúrneho a osvetového strediska v Hložanoch.

Festival sprevádzajú etno výstavy, tanečné domy, kuchyňa tradičných jedál a iné zaujímavé obsahy… Na doterajších ročníkoch festivalu sa zúčastnilo vyše 50 000 účastníkov.

Organizátori festivalu:

KOS Jednota z Hložian

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Miestne spoločenstvo Hložany

Obec Báčsky Petrovec

Pravidlá FF TT (Schválené 27. mája 2014 na Výbore pre kultúru NRSNM a verifikované 23. júna na zasadnutí NRSNM)

Logo FF Tancuj, tancuj…

Zvučka FF Tancuj, tancuj… (autorka: Kvetoslava Benková, hudobná úprava: Ervin Malina)

Foto: Stevan Lenhart