Festival običaja – U aradackom širokom polju

Slováci v Aradáči s cieľom zachovať tradície, zvyky a obyčaje organizujú Festival zvykov a obyčají, ktorý sa uskutočňuje v letnom období. Festival zatiaľ zapisuje svojich päť vydaní. V roku 2008 ho založil Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáči. Festival združuje folklórne, hudobné a spevácke kolektívy a umožňuje scénickým prednesom zachovávať a prezentovať ľudové zvyky a obyčaje Slovákov z Vojvodiny. Na Festivale sa zúčastnia kultúrno-umlecké spolky z celej Vojvodiny a takisto i zo zahraničia, súbory zo Slovenska, Rumunska, Chorvátska. Prítomné sú tu i choreograficky upravené srbské zvyky a obyčaje v podaní folkloristov z Mužlje, Zreňanina a Lazareva.

Okrem možnosti pokochať sa v kráse krojov, ľudovej hudby a tanca, v ten deň si návštevníci Aradáča môžu pozrieť aj niekoľko sprievodných manifestácií.

Do organizácie sú zapojené viaceré ustanovizne a združenia: Spolok žien Ruža, spolu s členkami Asociácie slovenských spolkov žien, Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáči atď.

Spolky žien, ktoré v tento deň ako hostia navštívia Aradáč, prinesú ukážku zo svojich zvykov alebo obyčají, niečo príznačne pre svoju osadu a spolu sa pripraví výstava.

Neoddeliteľnou súčasťou Festivalu zvykov a obyčají V aradáčskom šírom poli sú i priliehavé výstav, ktoré majú za cieľ medziiným i zachovanie a zveľadenie turistickej ponuky tohto prostredia.


Cieľom tohto podujatia je i prispievať k zachovávaniu tradícií a dobrých priateľských vzťahov medzi našimi a zahraničnými súbormi.


O tom, že je možné nacvičiť, resp. obnoviť zvykoslovné choreografie najlepšie svedčia niektoré kultúrno-umelecké spolky, ktoré na tomto podujatí prostredníctvom svojich koreografií predstavili zvyky oblievačky, drotárske remeslo, česanie konopí, kosenie pšenice, oberačky atď.


Na 5. ročníku Festivalu zvykov a obyčají V aradáčskom šírom poli veľkú pozornosť upútal i súbor Avila Castillo z Mexica.


Jedným z hosťujúcich súborov na tomto podujatí bol i Folklórny súbor Očovan zo Slovenska, ktorý tiež prispel k formovaniu medzinárodného rázu tohto festivalu.


Festival sprevádzali podujatia ako sú výstava ručných prác ASSŽ a starých fotografií, tiež predajné gastronomické výstavy a ľudová veselica.


Berba

Zaujímavým podujatím Aradáča je Oberačka, ktorú už tradične koncom augusta organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov.

Oberačka sa začína sedliackymi raňajkami v miestnostiach občianskeho združenia Harmónia, potom „vincúri“, spolkári, ale aj početní domáci a zahraniční návštevníci v krojovanom sprievode obchádzajú na vlečkách a fiakroch (drožkách) vinice. V jednej z nich ich privíta gazda s rodinou a účastníci podujatia v jeho vinici oberú hrozno.


Oberačku spestrujú humorné scénky, žarty, spev, hudba a neraz i tanec. Nasleduje odchod do gazdovského domu, kde sa hrozno lisuje a hneď sa z neho spracúva víno, ktoré potom hostia ochutnávajú. Podujatie sprevádza kultúrno-umelecký program v podaní KOS-u Mladosť a tanečných skupín základnej školy, rôzne športové súťaže a nechýba ani ľudová veselica.

Tortijada

Spolok žien Ruža z Aradáča už pätnásť rokov úspešne organizuje tradičnú Tortiádu.

Je to vlastne súťaž zábavného rázu, na ktorej ženy tortárky prezentujú svoju zručnosť v robení tort.

Na Tortiáde členky združenia žien mali česť uhostiť vzácnych hostí: primátora mesta Zreňanin mr.Ivana Bošnjaka, pokrajinského poslanca dr Predraga Matejina, členku mestskej správy pre kultúru,školstvo a narodnostné menšiny Dubravku Bengin Bulovan , predsedníčku Asociácie slovenských spolkov žien Vieru Miškovicovú, predstaviteľky spolkov žien z Hložian, Lalite, Silbašu, Pivnice, Hajdučice, Kovačice, Padiny a Bieleho Blata.

Každoročne sa na Aradáčskej tortiáde hodnotia najkrajšie a najchutnejšie torty. Okrem domácich aradáčskych tort, na Tortiáde súťažia aj tortárky z iných slovenských vojvodinských prostredí.