Čar višanja

Aktív žien Silbaš už tradične každoročne organizuje podujatie pod názvom Čaro višieň.

Názov tohto podujatia svojou orginalitou poukazuje na význam a čaro červených kostnatých plodov, ktoré sa i v minulosti používali na prípravu kompóta, džemov, marmelády, domácich ovocných štiav a chutných koláčov. Ženy zo Silbaša túto gastronomickú tradíciu pestujú do dnešného dňa, takže sa každoročne, začiatkom júna, predstavia nielen gastronomické špeciality týkajúce sa tohto ovocia, ale i etnologické výstavy a bohatý kultúrno-umelecký program.

Ženy na tento spôsob podnietia svojich spoluobčanov, tak deti, ako i dospelých, aby sa aktívne zapojili do prípravy programu, na ktorý sú pozvaní mnohopočetní hostia a tak zmenia dedinskú každodennosť na ozajstnú oslavu.

V roku 2012 toto podujatie svojou prítomnosťou zveličil i Veľvyslanec SR v Srbsku Ján Varšo, ktorému to bola i prvá oficiálna návšteva Silbaša. Z tej príležitosti v rámci podujatia bol usporiadaný i príležitostný kultúrno–umelecký program. Podujatie oficiálne otvorila riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská, ktorá zdôraznila významnú skutočnosť, že podujatie zaznamenáva kontinuitu, že každým ročníkom rastie čo do počtu a zloženia účastníkov a popriala organizátorom, aby podujatie aj v budúcich rokoch bolo tou hybnou silou v Silbaši, ktorá podnieti všetky vekové skupiny aby sa zaoberali ochotníckou prácou na poli kultúry a úspešne pestovali svoje slovenské a srbské tradície.

V roku 2013 v rámci podujatia Čaro višieň bola odprezentovaná i monografia Silbaš – kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Rovnako ako i samotná monografia, aj Čaro višieň zachytáva a zachováva ľudové tradície silbašských Slovákov, ktorí v Silbaši žijú už zo 222 rokov.


Na tomto podujatí, prítomní majú možnosť pozrieť si aj výstavy ručných prác domáceho spolku žien a taktiež aj spolkov žien z iných osád, ktoré si Silbašanky v tento deň pozvú za svoje hostky. Takýto skutok organizátora nasvedčuje, že ide o podujatie, ktoré sa každoročne snaží prilákať čoraz väčší počet návštevníkov, zapojiť do programu viaceré silbašské subjekty, ale aj cezpoľných účastníkov. Tým môžeme konštatovať, že je organizácia podujatia Čaro višieň z roka na rok úspešnejšia a že sa stále posúva dopredu.