Leti pesma, leti

Naziv manifestacije:

Festival slovačkog muzičkog stvaralaštva za decu „Leti pesma, leti“

Datum održavanja:

decembar

Mesto održavanja:

Kovačica

Foto: Alžbeta Babka

Kratak sadržaj:

Festival ima za cilj da podstiče muzičko stvaralaštvo različitih žanrova vokalno-instrumentalne muzike za decu, kao i stvaranje nove muzičke produkcije za decu.

Festival je prvi put organizovan 1991. godine i na početku je imao lokalni karakter. Kasnije je prerastao u festival pokrajinskog karaktera, na kojem učestvuju slovačka deca iz cele Vojvodine. Festival se održava u decembru u Domu kulture u Kovačici. Soliste prate veliki dečji hor i muzički orkestar, a stručni žiri ocenjuje najbolju interpretaciju, kompoziciju i tekst.

Organizatori festivala:

Dom kulture „3. oktobar“ iz Kovačice i OŠ „Mlada pokolenja“ iz Kovačice

Foto: Alžbeta Babka