Leti pesmo leti

Naziv manifestacije:

Festival slovačkog muzičkog stvaralaštva za decu „Leti pesmo leti“

Datum održavanja:

novembar

Mesto održavanja:

Kovačica

Foto: Alžbeta Babkova

Kratak sadržaj:

Festival ima za cilj da podstiče muzičko stvaralaštvo različitih žanrova vokalno-instrumentalne muzike za decu, kao i stvaranje nove muzičke produkcije za decu.

Festival je prvi put organizovan 1991. godine i na početku je imao lokalni karakter. Kasnije je prerastao u festival pokrajinskog karaktera, na kojem učestvuju slovačka deca iz cele Vojvodine. Festival se održava u oktobru u Domu kulture u Kovačici. Soliste prati veliki dečiji hor i muzički orkestar, a stručni žiri ocenjuje najbolju interpretaciju, kompoziciju i tekst.

Organizator festivala:

Dom kulture 3. oktobar u Kovačici i OŠ Mladih pokolenja u Kovačici

Foto: Alžbeta Babkova