Letí pieseň, letí

Názov podujatia:

Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

Dátum konania:

December

Miesto konania:

Kovačica

Foto: Alžbeta Babková

Stručný obsah:

Festival má za cieľ podnecovať hudobnú tvorbu rozličných žánrov vokálno-inštrumentálnej hudby pre deti, vydavateľskú činnosť, ako aj sprístupňovanie jestvujúcej hudobnej literatúry v slovenskej reči.

Prvýkrát sa tento festival uskutočnil roku 1991 a zo začiatku mal iba lokálny ráz. Neskoršie sa stal festivalom pokrajinského rázu, na ktorom sa dnes zúčastňujú deti z celej Vojvodiny.

Festival sa uskutočňuje spravidla v decembri vo veľkej sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Sólistov sprevádza veľký detský chór a orchester a odborná porota hodnotí text, skladbu a interpretáciu.

Zakladatelia a organizátori festivalu:

Dom kultúry 3. októbra v Kovačici

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Obec Kovačica

Pravidlá Festivalu Letí pieseň, letí (Schválené 27. mája 2014 na Výbore pre kultúru NRSNM a verifikované 23. júna na zasadnutí NRSNM)

Logo festivalu Letí pieseň, letí

Zvučka festivalu Letí pieseň, letí

Foto: Alžbeta Babková