Súkromná zbierka Pavla Petráša v Padine

Súkromná zbierka tradičných ľudových predmetov, ktoré zhromažďuje, chráni a vystavuje priaznivec slovenského kultúrneho dedičstva Pavel Petráš, nachádza sa v ulici Leninovej č. 11 v Padine.

Zbierku tvoria predmety ako sú nábytok, odev, náčinie, náradie, staré Biblie, knihy a i., ktoré sú darované, v dedine zozbierané, alebo zdedené po predkoch ich súčasného majiteľa. Táto bohatá zbierka, ktorá počíta zhruba 5 000 exponátov, umiestnená je v padinskom sedliackom dome, vo dvore a v pomocných hospodárskych objektoch, ktoré sú otvorené pre návštevníkov a milovníkov ľudovej kultúry. Pavel Petráš tento komplex nazval Padinské etnomúzeum.