Privatna zbirka Pavela Petraša u Padini

Privatna zbirka tradicionalnih narodnih predmeta, koje prikuplja, čuva i izlaže pristalica slovačkog kulturnog nasleđa Pavel Petraš, nalazi se u ulici Lenjinovoj br. 11 u Padini.

Zbirka je sačinjena od predmeta kao što je nameštaj, odeća, pribor i oruđe, stare biblije, knjige itd. koje su poklonjene, sakupljene u selu, ili nasleđene od predaka njihovog sadašnjeg vlasnika. Ova bogata zbirka je postavljena u padinačkoj seoskoj kući, u dvorištu i u pomoćnim privrednim objektima, koji su otvorene za posetioce i ljubitelje narodne kulture. Pavel Petraš je ovaj kompleks nazvao Padinački etno-muzej.