Súkromná zbierka Darka Bábeľu z Bingule

Ukážku predmetov slovenskej ľudovej kultúry z Bingule dnes možno nájsť v dome rodiny Bábeľovcov. Totiž, Darko Bábeľa upravil rodinný dom a v ňom si starostlivo uschováva textílie, nábytok, či náčinie, ktoré súvisia so slovenskými tradíciami v tejto dedine.

Aj takáto zbierka svedčí o bohatej minulosti binguľských Slovákov a zároveň podnecuje na jej zachovanie pre ďalších nositeľov slovenskej kultúry v tomto prostredí.