Privatna zbirka Darka Babelje iz Bingule

Primere predmeta slovačke narodne kulture iz Bingule se danas mogu pronaći u kući porodice Babelja. Naime, Darko Babelja je prilagodio jedan deo porodične kuće i u njemu pažljivo smešta tkanine, nameštaj, ili alate, koji su povezani sa slovačkom tradicijom u ovom selu.

I ovakva zbirka svedoči o bogatoj istorili Slovaka u Binguli a takođe podstiče na njeno očuvanje za dalje nosioce slovačke kulture na ovom prostoru.