Y. M. C. A. Báčsky Petrovec

Y. M. C. A. je celosvetové združenie, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako Kresťanské združenie mladých ľudí. Jedna z jeho pobočiek sa nachádza i v Báčskom Petrovci. Ide o skupinu mládežníkov, entuziastov, ktorí túto pobočku založili roku 2007.

Postupne si založili kanceláriu a zariadili vlastné priestory v ktorých rozvíjajú čulú aktivitu.

Mládežnícke združenie YMCA Báčsky Petrovec má na starosti kvalitné kultúrne obsahy určené cieľovým skupinám deťom a mládeže. Od svojho založenia dodnes ponúklo svojím spoluobčanom rozličné spôsoby trávenia voľného času.

Náplňou práce tohto mládežníckeho združenia je organizovanie početných kreatívnych dielní, napríklad novoročných, ktorých náplňou sú zdobenie vianočných a novoročných pohľadníc.

V rámci veľkonočných slávností, členovia združenia usporiadali dielňu na výrobu veľkonočných ozdôb.


V lete sa združenie venuje žiakom, pre ktoré prichystá pobavenie cez prázdniny. Ich cieľom je žiakom priblížiť prostredie, v ktorom žijú, na nový spôsob. Zaviedli ich do rôznych podnikov a inštitúcií, do ktorých zatiaľ nemali príležitosť nazrieť.

Združenie spolupracovalo i so Spolkom petrovských žien, s ktorým zorganizovali kreatívny kulinársky deň. Deti mali možnosť vyskúšať sa v chystaní obeda. Cieľom tohto projektu bolo osamostatniť deti pri príprave niektorých jedál.

Združenie Y. M. C. A. sa každoročne podieľa i  na organizácii Kulpín festu.

Mládežnícke združenie Y.M.C.A. v báčskopetrovských školských telocvičniach úspešne organizovalo i tréningy Aikido.


Združenie sa zapája i do osláv Dňa Petrovca. Tak spolu s Kanceláriou pre mladých a združením  E. Y. B. L. v roku 2012 organizovalo Hry bez hraníc na Námestí slobody v Báčskom Petrovci. 

Okrem občerstvenia a zabávania detí, členovia prichystali i multikreatívne dielne.

V organizácii tohto združenia prebiehal i program pre budúce mamičky, počas ktorého sa tehotné ženy mali možnosť oboznámiť s premenami tela počas tehotenstva a s cvičeniami na uľahčenie pôrodu.

V tom istom roku pre mládežníkov z báčskopetrovskej obce združenie Y. M. C. A. prichystalo informačný seminár venovaný európskemu dobrovoľníckemu servisu, prostredníctvom ktorého mladí môžu cestovať do krajín Európy.

Počas vianočného obdobia združenie usporadúva predvianočný program pod názov Cool;turne Vianoce. Petrovskí gymnazisti svoje schopnosti a záujmy využili na kreatívny spôsob a spolu vytvorili moderný, súčasný scenár ladený k Vianociam.

V roku 2013 združenie úspešne nacvičilo vianočnú inscenáciu Christmas Carol – Vianočná koleda, divadelné predstavenie, ktoré pripravili Cool;touristi, žiaci petrovského gymnázia.