Y.M.C.A. Bački Petrovac

YMCA je celosvetové združenie, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako Kresťanské združenie mladých ľudí. Jedna z jeho pobočiek sa nachádza i v Báčskom Petrovci. Ide o skupinu mládežníkov, entuziastov, ktorí túto pobočku založili roku 2007.

Postupne si založili kanceláriu a zariadili vlastné priestory v ktorých rozvíjajú čulú aktivitu.

Mládežnícke združenie YMCA Báčsky Petrovec má na starosti kvalitné kultúrne obsahy určené cieľovým skupinám deti a mládež. Od svojho založenia dodnes ponúklo svojim spoluobčanom rozličné spôsoby strávenia voľného času.

Náplňou práce tohto mládežníckeho je organizovanie početných kreatívnych dielní, napríklad novoročné dielne, ktorých náplňou sú zdobenie vianočných a novoročných pohľadníc.

V rámci veľkonočných slávností, členovia združenia usporiadali dielňu na výrobu veľkonočných ozdôb.


V lete sa združenie venuje žiakom, pre ktoré prichystá pobavenie cez prázdniny. Ich cieľom je žiakom priblížiť prostredie v ktorom žijú na nový spôsob. Zavideli ich do rôznych podnikov a inštitúcií, do ktorých zatiaľ nemali príležitosť nazrieť.


Združenie spolupracovalo i  so Spolkom petrovských žien, s ktorým zorganizovali kreatívny kulinársky deň. Deti mali možnosť vyskúšať sa v chystaní obeda. Cieľom tohto projektu bolo osamostatniť deti pri príprave niektorých jedál.

Združenie Y.M.C.A. sa každoročne podieľa i  na organizácii Kulpín festu.


Mládežnícke združenie Y.M.C.A. v báčskopetrovských školských telocvičniach úspešne organizovalo i tréningy Aikido.


Združenie sa zapája i do osláv Dňa Petrovca. Tak spolu s Kanceláriou pre mladých a združením  E.Y.B.L. v roku 2012 organizovalo Hry bez hraníc na Námestí slobody v Báčskom Petrovci. .


Okrem občerstvenia a zabávania detí, členovia prichystali i multikreatívne dielne


V organizácii tohto združenia prebiehal i program pre budúce mamičky, počas ktorého sa tehotné ženy mali možnosť oboznámiť s premenami tela počas tehotenstva a s cvičeniami na uľahčenie pôrodu.

V tom istom roku pre mládežníkov z báčskopetrovskej obce združenie Y.M.C.A. prichystalo informačný seminár venovaný európskemu dobrovoľníckemu servisu, prostredníctvom ktorého mladí môžu cestovať do krajín Európy.

Počas vianočného obdobia združenie usporadúva predvianočný program pod názov Cool;turne Vianoce. Petrovskí gymnazisti svoje schopnosti a záujmy využili na kreatívny spôsob a spolu vytvorili moderný, súčasný scenár ladený k Vianociam.

V roku 2013 združenie úspešne nacvičilo vianočnú inscenáciu Christmas Carol – Vianočná koleda, divadelné predstavenie, ktoré pripravili Cool;toristi, žiaci petrovského gymnázia.