Slovenské ľudové rozprávky z Vojvodiny

Projekt v roku 2017 podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Vychádzajúc z prioritnej oblasti podpory ÚSŽZ, ktorou sú aktivity pre deti a mládež, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov odštartoval výskum, ktorý jednak podporil oblasť kultúry pre deti a aktivitu mladých výskumných pracovníkov, a zároveň sa pokúsil zapísať niečo, čomu sa doposiaľ medzi slovenskou enklávou vo Vojvodine nevenovala dostatočná pozornosť. Ide o ľudové rozprávky, povesti, legendy a iné druhy ľudovej slovesnosti, ktoré sú autentické a ešte stále živé v jednotlivých našich dedinách. Uvedomujeme si, že so zánikom najstarších generícií vojvodinkých Slovákov zanikajú aj tieto prvky ľudovej tradície a preto realizáciu takéhoto projektu pokladáme za náležitú a prioritnú.

Projekt má za cieľ terénnym výskumom získať a zapísať slovenské ľudové rozprávky a iné slovesné útvary, ktoré sa ešte zachovali vo Vojvodine a následne pripraviť materiál na niektoré nové projekty, akými môžu byť kniha ľudových rozprávok, alebo rozhlasové či televízne hry, alebo aj divadelné predstavenia pre deti s autentickou inscenáciou.

Účelom projektu je zapájanie a motivovanie mladých ľudí do výskumnej činnosti, ale aj získanie materiálu, ktorý sa zachráni od zabudnutia a bude osožný pre niektoré nové generácie.

Očakávaný prínos: Očakávame, že realizovaný projekt zainteresuje mladých ľudí z radov vojvodinských Slovákov, že sa zachová istá oblasť ľudovej kultúry, ktorej sa doposiaľ nevenovala pozornosť a že sa terénnym výskumom získajú originálne rozprávky, povesti, báje…, ktoré vznikali, alebo sa zachovali na území Vojvodiny.

Výstupom projektu budú zozbierané a spracované autentické slovenské ľudové rozprávky z Vojvodiny, ktoré budú sprístupnené odborníkom na niektoré nové projekty – knižné vydania pre deti, rozhlasové a televízne hry, divadelné inscenácie pre deti s originálnou inscenáciou a pod.

Najdôležitejším výstupom projektu však bude, že sa zachráni táto oblasť slovenskej ľudovej slovensosti.

Pozri aj: ÚKVS odštartoval projekt Slovenské ľudové rozprávky z Vojvodiny