Ján Bačúr

 
insitný maliar
Ján Bačúr
22. októbra 1937 )

Narodil sa 22. októbra 1937 v Padine. Základnú školu skončil v rodnej dedine a stretnú administratívnu školu v Belehrade. Po dôchodok v roku 1993 pracoval ako matrikár v Padine. V roku 1950 ako trinásť ročný chlapec vystavoval svoje obrazy na prvej kolektívnej výstave v Padine. V roku 1962 prvýkrát sa zúčastnil na podujatí Kovačický október, kedy bol navrhnutý za člena Galérie. 

Avšak, láska k futbalu prevážila, takže maľovanie na istý čas prerušil. Pokračoval v roku 1979 a od vtedy aktívne maľuje. V roku 1980 so skupinou insitných maliarov sa zúčastnil v zakladaní  maliarskej pobočky pri Dome kultúry. Stálym členom kovačickej Galérie sa stal v roku 1985. Od vtedy sa zúčastňuje početných výtvarných kolónií a výstav v štáte a vo svete.  

Odmor, 60x40, 2008

V jeho tvorbe dominujú motívy vzťahujúce sa na rodnú Padinu, jej ulice a polia. Avšak, v jeho tvorbe nie je dominantný slovenský folklór a zvyky, ako je to zvyčajné u iných maliarov  kovačickej a padinskej insity. Tak dôkladne, ako počas pracovnej doby, keď sa staral o matrikárske hnihy snažil sa zaznamenať rurálnu achitektúru svojej vlasti – padinské nádvoria a polia. Takže, jeho maľby sú svojráznou kronikou vlasti. 

Ján Bačúr maľoval aj mŕtvu prírodu a enteriér. Zaujímavosťou v jeho práci je cyklus portrétov, do ktorého patria aj portréty členov Galérie insitného umenia. 

Podstatou Bačúrovho výtvarného prejavu je filigránsky presná maľba. Ona dáva určitúsi dynamiku každému obrazu, kde sú prázdne miesta vyplnené pastelovými farbami, ktoré nie sú intenzívne a istým spôsobom sú tónované. V jednom cykluse Bačúrových malieb dominujú len jedna alebo dve farby.