Ivan Križan

maliar, profesor výtvarnej kultúry a telesnej výchovy
Ivan Križan
Ivan Križan
23. apríla 1944 )

Ivan Križan sa narodil 23. apríla 1944 v Báčskom Petrovci, kde vychodil základnú školu a gymnázium. Vyštudoval telovýchovu na Fakulte telesnej výchovy v Belehrade. Roku 1977 na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade získal ďalší diplom, diplom z výtvarníctva. Maľovať začal roku 1958 pod vplyvom našej známej výtvarníčky, učiteľky výtvarného umenia Anny Pixiadesovej, od ktorej dostal aj svoje prvé olejové farby. Odvtedy sústavne maľuje. Roku 1970 mal v Petrovci, v Národnom múzeu, svoju prvú samostatnú výstavu. Nateraz mal vyše dvadsať samostatných výstav. Okrem toho od roku 1965 vystavoval na početných spoločných výstavách v Petrovci, Kovačici, Ravnom Sele, Pančeve, v Novom Sade a v Novom Belehrade.

Bežec, kombinovaná technika, 2007

Podľa maliarskej vokácie Ivan Križan je krajinkár. Zaujíma ho predovšetkým jarná a jesenná krajina. Rovnako dôležitý je preň i motív, ktorý zobrazuje, ale aj výtvarný postup, ktorým stvárni zvolený motív. A výtvarné motívy – počas takmer päťdesiat rokov svojho zaoberania sa maliarstvom – Ivan Križan nachádzal a objavoval tu vôkol nás. Po petrovských zákutiach, idylických uličkách, ako aj po širokom petrovskom chotári. Stvárňoval ich vždy realisticky, spočiatku expresívnejšie, voľnejšie, v pastóznych náteroch farby, neskoršie však odmeranejšie, s väčším dôrazom na detaily.

Do zobrazeného motívu Ivan Križan – ako prv, tak aj v súčasnosti – vkladá emocionálny nádych, a preto jeho maliarsky prejav môžeme chápať ako jeho osobný variant lyricky stvárneného čí expresionistického realizmu.

Po Zuzke Medveďovej Ivan Križan je ďalším výrazným výtvarným kronikárom Petrovca. Na jeho obrazoch pretrváva, pulzuje životom starý Petrovec so svojou architektúrou. Petrovec, ktorý nenávratne mizne spred očú súčasníkov.

Vladimír Valentík