ÚKVS a kreatívny priemysel

20. septembra 2013
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa zúčastnil Medzinárodnej konferencie CRINSS a bol hostiteľom stretnutia predstaviteľov oddelenia pre kreatívny priemysel Európskej podnikateľskej siete.