Lucia

Svätá Lucia sa narodila okolo roku 284. Pochádzala zo Syrakúz a zomrela ako martýrka okolo roku 300. Je jedna z katolíckych a pravoslávnych svätých. Uctievajú ju ako jediného svätého aj luteránski Švédi a Nóri. Je patrónkou slepých.

Podľa legendy, ktorej najstarší variant je v Danteho Božskej komédii, Lucii ako kresťanke vnútili pohanského ženícha, ktorého očarili jej krásne oči. Situáciu vyriešila tým, že si ich vylúpila a na miske poslala svojmu obdivovateľovi. Panna Mária ju za to odmenila novými, ešte krajšími očami.

Lucia bola svätica, mučeníčka, v románských a severských krajinách patrónkou svetla, uzdraviteľkou chorých očí. Na zobrazeniach jej znakmi sú: miska s očami, ktorú drží v ruke, dýka a rana v hrudi, tiež svetielko označujúce božskú múdrosť.

Deň Lucie bol do prijatia gregoriánského kalendára roku 1582 najkratším dňom v roku, kedy podľa poverových predstáv vrcholila činnosť zlých síl. Bol považovaný za stridží deň, a z tohto pramenila predstava, že Lucia bola najväčšia bosorka, ktorá ani v ohni nezahynula. Vznikla aj legenda o mučiníckej smrti sv. Lucie, ktorá mala byť upálená, ale oheň jej neublížil. Lucia bola považovaná za ochrankyňu pradenia a priadok a preto v ten deň platil zákaz priasť a šiť. V tento deň platil i zákaz vstupu cudzej ženy na hospodársky dvor, nesmelo sa nič požičať, ani vrátiť.

Na Luciu sa konali predpovede počasia, a to pozorovaním počasia od 13. dec. Do 24. dec, pričom každému dňu zodpovedal daný mesiac v budúcom roku. Najväčší okruh však zahřňali ľúbostné čary zamerané na otázky manželského partnera a sobáša (za pomoci snov, varenia halušiek s kartičkami s menami mládencov a pod.).

Podobne ako na sviatok Svätého Mikuláša, i na Luciu existuje ľudový zvyk obdarúvania detí drobnými darčekmi. Noc pred dňom, keď má mena Lucia, čiže 12.decembra, sa deti snažia byť čo najposlušnejšie, lebo v noci, pred 13. decembrom, Lucka, ktorá presne vidí, ktoré dieťa bolo poslušné a ktoré nie, obchádza domy a tým, ktorí si to zaslúžili, necháva darčeky v topánkach. Preto v ten deň, deti majú za úlohu vyčistiť si topánky a večer ich postaviť na okenicu. Nasledujúce ráno si každé poslušné dieťa tám nájde niečo – sladkosti, oriešky, ovocie, dokonca i peniaze. Tým neposlušným topánky zaplnia cibule, zemiaky, ale i prútiky.

Fotografiu poskytla Svetlana Častvanová

V niektorých slovenských lokalitách vo Vojvodine existuje i zvyk preobliekania sa na Luciu 12.decembra večer. Lucie sú ženy oblečené do bielych šiat alebo obtočené plachtou, s tvárami zakrytými bielou šatkou, alebo obielenými múkou. V ruke držia husie krídlo, alebo štetku. Keď prídu do domu v ktorej je male dieťa, prinútia ho pomodliť sa. Ak to dieťa správne urobí, obdarujú ho, ak nie, dostane husím krídlom po zadku.

Fotografiu poskytol Janko Merník