Zbierka etnodomu v Laliti


Etnodom v Laliti sa nachádza na Hlavnej ulici a bol otvorený 2. augusta roku 2007. V ňom sú nainštalované izba, pitvor a špajza. Predmety umiestnené v tomto objekte zobrazujú život poľnohospodárskej rodiny v Laliti v prvej polovici 20. storočia. Tuná je tiež upravený aj dvor, kde sa nachádzajú predmety staré vyše sto rokov.

O zbierku sa starajú členky Združenia žien Matkino srdce a príležitostne ju vystavujú v iných priestoroch, resp. umožňujú jej obhliadku priamo v objekte etnodomu.

Foto: Marína Kováčová