Čar(b)ológ

Slovenský študentský časopis Čar(b)ológ je časopis literárnych prác z detskej literatúry študentov Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, Vysokej školy odborového štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade a Pedagogickej fakulty v Sombore – Vysunutého oddelenia v slovenskom jazyku v Báčskom Petrovci.

Časopis založili študenti Oddelenia slovakistiky v júni roku 2007 za pomoci pani profesorky Jarmily Hodoličovej tak, že zo svojich literárnych pokusov, ktoré písali v rámci predmetu literatúra pre deti a mládež, vybrali tie najkreatívnejšie a najzaujímavejšie a zverejnili ich v časopise, ktorý pomenovali Čar(b)ológ. Zo začiatku do časopisu prispievali iba študenti slovakistiky a ilustráciu mal na starosti Dušan Durman. S cieľom zvýšiť jeho kvalitu ako z tej obsahovej, tak aj z tej estetickej stránky, k študentom Oddelenia slovakistiky roku 2009 do čarbologového tímu zapojili aj iných študentov, ktorí absolvovali predmet literatúra pre deti a mládež. Sú to študenti Vysokej školy odborového štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade a Pedagogickej fakulty v Sombore – Vysunutého oddelenia v slovenskom jazyku v Báčskom Petrovci.

Foto: Ján Hlaváč

Cieľom Čar(b)ológu je na jednej strane potešiť najmladších čitateľov slovenskej menšiny a na druhej strane získať budúcich spisovateľov slovenskej detskej literatúry. Ten prvý cieľ splňajú darúvaním časopisu do slovenských základných škôl vo Vojvodine. Druhý cieľ, ktorý tak isto úspešne dosahujú potvrdzuje fakt, že niektorí autori, ktorí svojími prvými prácami začali prispievať do Čar(b)ológu, dnes už získavajú ceny na Zorničkinom literárnom súbehu, alebo chystajú knihu na vydanie.

Prvé čísla časopisu tvorila redakčná rada v zložení: Katarína Mosnáková – hlavná a zodpovedná redaktorka, prof. Jarmila Hodoličová – výber textov, prof. Zuzana Hurtajová – štylistická a jazyková úprava textov, Paulína Čapeľová – obálka, výtvarná a grafická úprava a Samo Valent – technická úprava. Vydávalo ho Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade za finančnej pomoci Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Pedagogickej fakulty v Sombore a Vysokej školy odborového štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade.


Prezentácia časopisu bola vykonaná hneď po jeho vzniku v rámci 51. Literárneho snemovania na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Pre veľký záujem sa neskôr Čar(b)ológ predstavil aj milovníkom umenia a literatúry na Gymnáziu Jána Kolára v Báčskom Petrovci. Okrem toho, zúčastnil sa aj na večierku MOMS v Novom Sade a na Baby exite, kde na stánku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov spolu so Zorničkou a podujatím Zlatá brána sa pričinil o prezentáciu a podporu kultúry pre deti v rámci slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Po vydaní druhého čísla Čar(b)ológu nasledovala kratšia prestávka. Od roku 2012 sa študenti na čele s profesorkou Dr. Jarmilou Hodoličovou snažia vydávať Čar(b)ológ pravidelne, každý rok, s novými obsahmi a rozprávkami a na takýto spôsob vyprofilovať nových slovenských vojvodinských spisovateľov pre deti. Časopis vždy majú na starosti študenti záverečných ročníkov na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, ako i študenti tretieho ročníka, ktorí absolvujú predmet Detská literatúra. Podľa toho sa takmer každoročne mení i redakcia časopisu.

Tretie číslo Čar(b)ológu vyšlo v roku 2012. Výber textov aj v tomto čísle mala na starosti hlavná a zodpovedná redaktorka profesorka Dr. Jarmila Hodoličová, pričom štylistickú a jazykovú úpravu mal na starosti lektor Dr. Juraj Glovňa. O grafickú a vizuálnu stránku sa postarali Viktor Korčok a Alexander Ćirković, študenti Oddelenia slovakistiky v Novom Sade. Technicky texty upravili Tatjana Pintírová a Kvetoslava Imreková, tiež študentky Oddelenia slovakistiky v Novom Sade. Vydanie čísla vyfinancovala Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade.

Štvrté číslo Čar(b)ológu vyšlo v roku 2013. Číslo mala na starosti redakcia v nasledovnom zložení. Hlavná a zodpovedná redaktorka profesorka Dr. Jarmila Hodoličová, výkonná redaktorka a technická úprava Anna Margaréta Valentová, študentka slovakistiky. O ilustrácie a obálku sa postarala Martina Bartošová, študentka slovakistiky. Číslo vyfinancovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a vyšlo v náklade 200 výtlačkov.

V roku 2014 vyšlo piate číslo Čar(b)ológu. Tentokrát obsahovalo šesnásť príspevkov v podaní študentov slovakistiky a študentov Vysokej školy pre vychovávateľov v Novom Sade. Hlavnou a zodpovednou redaktorkou je prof. Dr. Jarmila Hodoličová a výkonnou redaktorkou Martina Bartošová, študentka 5. ročníka Oddelenia slovakistiky FF UNS, ktorá pre 5. číslo Čar(b)ológu vybrala aj fotografie z internetových stránok a mala na starosti aj technickú úpravu textov. O štylistickú a jazykovú úpravu textov sa postarala prof. PhDr. Marta Součková, PhD. Číslo vyfinancovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v náklade 300 výtlačkov.

Šieste číslo Čar(b)ológu v náklade 300 výtlačkov bolo vydané v roku 2015 pod vedením hlavnej a zodpovednej redaktorky prof. Dr. Jarmily Hodoličovej. Výkonnými redaktorkami sú študentky 5. ročníka Oddelenia slovakistiky FF UNS Aneta a Andrea Lomenové, kým štylistickú a jazykovú úpravu mala na starosti prof. PhDr. Marta Součková, PhD, lektorka na Oddelení slovakistiky. Ilustrácie pripravila Dalila Lavrošová, vyštudovaná maliarka. Číslo vyfinancoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Katarína Mosnáková, Anna Margaréta Valentová a Aneta Lomenová