Mládežnícke združenie E. Y. B. L. v Báčskom Perovci

Mládežnícke združenie E. Y. B. L. v Báčskom Petrovci je prvé mládežnícke združenie mladých. Skratka mládežníckeho združenia znamená Enable Youth Better Life alebo v preklade: umožnime mládeži lepší život. Združenie sa už dva roky zakladá za lepší a kreatívnejší život mladých v tejto obci.


Združenie začalo s prácou začiatkom roku 2007, keď skupina mladých mala za cieľ iba jedno: aktivovať mládež. Nedostatok finančnej podpory aktivoval kopu mladých ľudí, aby spojili svoje sily a schopnosti a začali tvrdo spoločne pracovať, na tom aby založili mládežnícke združenie a zároveň i poukázali širšej verejnosti, že i mladí sú schopní samostatne i bez finančnej podpory založiť mládežnícke združenie a  tým pozitívne prispieť svojmu prostrediu. Všetko sa začalo iniciatívou, aby sa čo najľahšie získali miestnosti, ktoré už boli pripravené na rekonštrukciu pre mládežnícky klub. Keďže združenie nemalo adekvátnu podporu zo strany obce, aby umožnili priestory pre prácu, spojilo sa s Futbalovým klubom Mladosť (FK), ktorý mal voľné a nevyužité miestnosti v športovo-rekreačnom centre Vrbara. Táto spolupráca medzi mládežníckym združením a  FK Mladosť sa i nadaľej udržala a prehlbovala. Tak sa tam združenie udržalo a zariadilo svoje miestnosti na vykonávanie svojich aktivít.

Už na začiatku jari združenie sa začalo pracovne rozmáhať. Jeho členovia pravidelne navštevovali fudbalové zápasy, ale aj každú druhú sobotu svoj voľný čas využívali na to, aby podporili rozvoj svojho prostredia s heslom „Ak dnes neurobíme niečo, zajtra nebudeme mať nič”.

Fotografiu poskytlo Združenie E. Y. B. L.

Prvá významnejšia aktivita bola uskutočnená 24. marca 2007 a bolo ich spolu v tom istom roku vyše dvadsať, či už ekologických, športových, kultúrnych alebo charitatívnych. Pre všetky aktivity si mladí zaobstarali financie, či už za pomoci sponzorov, alebo si jednoducho zozbierali prostriedky medzi sebou, na základe čoho potom pôsobili celý rok.

Združenie podnikalo rôzne aktivity 2008 roku, ako napr. farbenie ohrady okolo terénu FK Mladosť, čistitenie rybníka, postavovanie nových lavičiek, sadenie stromov a kvetov atď. V prvom rade renovovali miestnosť, v ktorej sa dnes stretávajú mladí, píšu projekty a využívajú svoj voľný čas rozmýšľajúc čo by mohli podniknúť, aby život mladých v ich okolí bol na lepšej a vyššej úrovni.

Z aktivít, ktoré združenie podniklo treba spomenúť i dobrovoľnícku zbierku hračiek pre deti predškolského veku, organizáciu nočného futbalu, lepenie nálepok na bicykle s cieľom, aby sa zväčšila bezpečnosť v doprave, aktivitu „Različiti – pa šta” t. j. charitatívny žúr, kde všetok peňažný fond bol venovaný deťom s osobitnými potrebami.

Najnovšia aktivita, ktorú združenie podniklo je charitatívna zbierka občanov, žiakov a členov klubu na kúpu vianočných balíkov sociálne ohrozeným deťom. Predseda združenia Branislav Merník a projektová manažérka Mária Rybovičová 23. decembra nosili deťom domov balíčky.

Fotografiu poskytlo Združenie E. Y. B. L.

Združenie sa tiež snaží zorganizovať i prednášky z rôznych oblastí, aby si mladí a širšia verejnosť prehlbovala vedomosti alebo získala nové poznatky o dobrovoľníctve, internacionálnych kampoch, násilí v rodine, ochrane životného prostredia a pod.

Ďalší cieľ mladých je snaha zmenšiť nezamestnanosť v obci Báčsky Petrovec a zároveň aj zlepšiť kvalitu zábavy mladých oranizovaním podujatia pod názvom Kultúrne a zábavné leto.

Združenie má na starosti zlepšiť mládežnícke aktivity a zvýšiť ich počet nasledovnými stanovenými cieľmi:

 • v spoluráci s inými mládežníckymi združeniami a organizáciami predísť šíreniu diskriminácie medzi mladými,
 • rozvíjať solidaritu a toleranciu,
 • vyhľadávať nové možností financovania programov pre mladých v Obci Báčsky Petrovec,
 • zlepšiť komunikáciu medzi mladými, zvlášť na lokálnej úrovni,
 • aktivovať mladých a vo väčšej miere angažovať ich v spoločnosti,
 • organizovať charitatívne, kultúrne, športové a zábavné podujatia v spolupráci s inými združeniami,
 • zapojovať čo viacej mladých do práce mládežníckych a ostatných mimovládnych združení,
 • podnikať aktivity pre otváranie Mládežníckeho klubu pre stretávanie sa mladých, ich neformálného vzdelávania a kreatívneho vyjadrovania,
 • podnikať aktivity viazané pre zakladanie dobrovoľníckeho strediska, v rámci klubu,
 • nadväzovať a udržovať spoluprácu s lokálnými mládežníckymi organizáciami,
 • podporovať ochranu životného prostredia.

Fotografiu poskytlo Združenie E. Y. B. L.

V súčasnosti Mládežnícke združenie E. Y. B. L. má niekoľko stovák členov, ktorí aj naďalej väčšinu svojich aktivít hradia sami alebo za pomoci sponzorov. Združenie preto i dalo návrh o finančnú podporu združenia z Obce Báčsky Petrovec.

Okrem toho, jeho členovia aj píšu projekty a na ten spôsob si zadovažujú prostriedky na vykonávanie mnohopočetných aktivít.

Tatjana Cakićová

Pozri aj: