Mladí mladým

V septembri 2009 sa v Banskej Bystrici začala realizácia slovenského rozvojového projektu Mladí mladým, vďaka ktorému si Slováci z Vojvodiny mali možnosť rozširovať svoje vedomosti. Nositeľom projektu je Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jeho partnerom v Srbsku je Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorí spoločne po zmonitorovaní situácie v Srbsku získali grant zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vo výške 92 000 €. Pomoc pri realizácii projektu poskytla aj Kancelária pre mladých z Báčskeho Petrovca.

Cieľom tejto akcie je aby tri skupiny mladých Slovákov z Vojvodiny na Slovensku absolvovali certifikované kurzy a získané informácie a skúsenosti potom odovzdávali aj mladým Srbom doma. Prvý kurz o budovaní občianskej spoločnosti a sebapresadzovaní sa začal v septembri 2009. Pätnásti mládežníci, ktorí kurz navštevovali, do januára 2010 po konzultáciách s lektormi majú za úlohu vypracovať osobné plány rozvoja. Ďalšia skupina vojvodinských Slovákov v októbri 2009 absolvovala programovanie webstránok a do februára 2010 každý z nich zhotoví návrh svojho webu. V novembri 2009 Banskú Bystricu navštívila posledná projektová skupina, ktorá sa zaoberala prípravou a riadením projektov. Ich úlohou je do marca 2010 vypracovať návrhy projektov, ktoré sa budú môcť realizovať v Srbsku. Všetky tri kurzy sa ukončili záverečnou skúškou v roku 2010.