Prečo by ste mali navštíviť Starú Pazovu?

Stará Pazova ponúka rad kultúrnych podujatí, na ktorých sa prezentuje tradičná slovenská kultúra ako aj súčasné umelecké prejavy tunajších Slovákov. Sú celomenšinového alebo regionálneho či miestneho rázu a lákajú sem domácich, ale aj cezpoľných záujemcov a divákov.

Organizuje sa tu prehliadka detskej divadelnej tvorivosti 3 x Ď, ktorá vznikla roku 1993 so zámerom podporovať činnosť slovenských detských divadelných súborov v Srbsku, ale aj podnecovať rozvoj a prezentáciu divadelnej tvorby pre deti. Zo začiatku sa festival organizoval v júni, v ostatných rokoch v novembri. Festival sa nekonal iba v roku 1999. Na festivale sú tri kategórie: 1. bábkové divadlo, 2. deti pre deti a 3. dospelí pre deti. Pre najúspešnejšie deti ako aj pre dospelých sú pripravené mnohé ocenenia.

Regionálnym podujatím je Rozospievaný Sriem, na ktorom vystupujú speváci-ochotníci zo všetkých slovenských sriemskych osád a prezentujú tak slovenské ľudové piesne z týchto prostredí. Koná sa každoročne v októbri.

Lokálneho rázu je podujatie Memoriál Juraja Ondríkaktoré si Pazovčania založili na podporu divadelnej tvorivosti. Zároveň jeho cieľom je zachovať pamiatku na divadelného barda Juraja Ondríka, ktorý sa etabloval nielen ako herec a režisér, ale aj ako autor divadelných hier so súčasnou tematikou.

Každoročne koncom roka svoj program Melódie roka usporadúva aj slovenská redakcia Rádia Stará PazovaVystupujú tu speváci a hudobníci zo Starej Pazovy, ktorým poslucháči rozhlasu počas roka u Zábery z festivalu 3 x Ď delili najviac hlasov.

Kultúrne podujatia so slovenskou tematikou dotvárajú celkovú bohatú kultúrnu mozaiku Pazovy. Stará Pazova vás priláka aj svojimi turistickými atrakciami. Mestu vždy záležalo na vlastnom prostredí a tak vystavalo kúpeľné mestečko Starý Slankamen a riečne kúpaliská pri Dunaji na východných svahoch Fruškej hory. Komplex sihotí, tzv. Belegišské ady, je dnes štátom chránené územie.

Foto: Katarína Verešová

Okrem mohutnej rieky Dunaj, ktorá rybárom ponúka odpočinok aj zábavu, existuje tu aj prírodná vodná nádrž Gajićova bara. Zachovali sa aj prírodné pamiatky – biely topoľ je starší ako osada sama a je pod ochranou štátu a dva košaté biele topole na Saskom drume symbolizujú už dve storočia prirodzenú srbsko-slovenskú vzájomnosť. V osade Golubinci sa rekonštruuje zámok Schlos, zatiaľ čo vo všetkých osadách sa skončila alebo sa práve ukončuje rekonštrukcia kostolov zo 17. a 18. storočia.

V Starej Pazove a v jej okolí je veľa reštauračných zariadení, ktoré ponúkajú výborné jedlá, nápoje a oddych. V Surduku, Belegiši a Golubinciach existujú tzv. Spomienkové domy pripomínajúce múzeá a v Starej Pazove sa rozvíja aj vidiecka turistika. V Klube VHV Slovenského národného domu pripravuje etnografická skupina žien výborné špeciality slovenskej sriemskej kuchyne.

V centre Starej Pazovy sa nachádza najstarší kostol Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi (SEAVC). Je to historické miesto, lebo v ňom sa rozhodlo o založení slovenského evanjelického dištriktu, teda o osamostatnení Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi. V ňom bol inštalovaný prvý biskup SEAVC, staropazovský rodák Adam Vereš. V kostole sú štyri pamätné tabule, zachytávajúce najdôležitejšie udalosti v dejinách.