Kovačica

ŽRIEDLO SLOVENSKÉHO INSITNÉHO UMENIA

Zemepisná charakteristika a demografia

Kovačica sa nachádza v južnom Banáte a zároveň je strediskom rovnomennej obce, do ktorej patria dediny Padina, Debeljača, Idvor, Uzdin, Crepaja, Samoš a Putnikovo. Od Belehradu je vzdialená 50 km severovýchodne, od Pančeva 30 km severne a od Zreňanina 40 km južne. Najsevernejší bod jej chotára leží na 45° 9′ 20″ a najjužnejší na 45° 4′ 50″ severnej zemepisnej šírky, najzápadnejší bod sa nachádza na 20° 36′ 10″ a najvýchodnejší na 20° 43′ 40″ východnej zemepisnej šírky. Leží v nadmorskej výške 81 až 90 m n. m.

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2002 obec Kovačica mala 27 890 obyvateľov. Národnostná štruktúra je rôznorodá, žijú tu Slováci (41,07 %), Srbi (33,91 %), Maďari (10,52 %), Rumuni (6,99 %) a iné národnosti (7,51 %). Kovačica podľa tohto súpisu mala 6764 obyvateľov, z čoho je 5693, čiže 84,1 % Slovákov. Podľa počtu Slovákov vo Vojvodine je Kovačica na druhom mieste.

Podľa najnovších údajov o počte Slovákov v jednotlivých prostrediach v Srbsku, ktoré poskytol na základe sčítania obyvateľstva v roku 2012 Štatistický ústav Republiky Srbsko, v Kovačici žije spolu 6259 obyvateľov, z čoho je 593 Srbov a 5142 Slovákov.

Foto: Anna Kišová

Kovačica


Pozri aj: