Vendelín

Vendelín

Mužské meno Vendelín sa u nás vyskytuje iba ojedinele. Keď hovoríme o jeho pôvode, osobitnú pozornosť vzbudzuje kult svätého Vendelína ako patróna dobytka, rozšírený hlavne na západnom Slovensku po rieku Nitru. Stredisko jeho pôvodnej úcty je pútnické miesto St. Wendel v strednom Porýní, kde mu je zasvätený chrám. Vendelín pochádzal z írskeho kráľovského rodu a žil okolo roku 600. Vzdal sa svojích výsad a žil v strednom Porýní ako pustovník a opát kláštora. Keďže vraj vedel liečiť dobytok, v ľudových predstavách sa stal pastierom. Pri šírení kultu sv. Vendelína zohrali úlohu priekupníci dobytka, sezónni poľnohospodárski robotníci v Nemecku a Rakúsku. Odtiaľ sa jeho kult rozšíril na Slovensko.
Obvykle sa zobrazoval ako pastier, často oblečený do dobového obleku, niekedy v rokokovom oblečení. Ako atribút mu pri nohách ležala krava alebo ovca, na sebe mal pastiersku kapsu alebo čutoru, v ruke držal pastiersku palicu s hákovitým alebo lopatkovitým koncom, typickým pre nemeckú oblasť. Niekedy drží v ruke knihu, znak jeho liečiteľských vedomostí. Socha patróna stála obvykle pri ceste, po ktorej sa hnal dobytok na pašu. Sv. Vendelínovi sú na západnom Slovensku zasvätené početné kaplnky a kostoly.

Dátum

20. okt 2024

ČAS

All Day
Kategória