Terézia

Terézia

Ženské meno, ktorého pôvod nie je najjasnejší. Ak je utvorené z lat. slova terra = zem, tak určite, aspoň v tých najstarších záznamoch, by sme ho nachádzali napísané s dvojitým „r“ a práve v tejto podobe sa nikde a nikdy nevyskytovalo. Opačne, v najstaršej podobe ho nachádzame, ako Theresia. V jednotlivých rečiach sa v tejto podobe zjavuje aj dnes, čo navádza, že tu ide o grécky pôvod. V Grécku sú až dva ostrovy s týmto menom. Vychádzajúc z tohoto, meno Theresia, Tereza by sme si vysvetlili, ako „žena z ostrova Theresia“. Prvú zmienku o Theresii nachádzame v V. st., kde sa spomína manželka Paulinusa, ktorá je zodpovedná za jeho prechod na kresťanstvo.
Dlhú dobu sa toto meno vyskytovalo jedine v Španielsku, kde v XVI. st. sa stalo aj najpopulárnejším. O to sa zaslúžila sv. Tereza z Arily. Teraz sa meno začalo šíriť po všetkých katolíckych krajinách a odtialto prechádza aj ku protestantom. Na jeho popularitu v nemalej miere prispela aj Mária Terézia.

Dátum

15. okt 2024

ČAS

All Day
Kategória