Ábel

Ábel

Mužské meno Ábel má pôvod v hebrejskom mene Hebhel čo v preklade znamená ľahký vánok, dych. V St. zmluve Ábel bol druhorodeným synom Adama a Evy. Medzi kresťanmi toto meno sa vyskytovalo ojedinele. U nás sa skorej stretneme s priezviskom Ábelovský, ako osobným menom Ábel.

Dátum

2. jan 2025

ČAS

All Day
Kategória