Správy Slovákov z Maďarska

Bakátsovo námestie, Rádayho ulica a Kalvínsky dvor sa premenili na dejisko Františkovských hodov.
Turíčna výzdoba evanjelického kostola v Mende sa dostala medzi nové prvky duchovného kultúrneho dedičstva.
Pod týmto názvom sa v polovici septembra usporiadalo stretnutie národností v Békešskej Čabe.
V poradí 13. medzinárodná prehliadka slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je... 2011 uplynulý víkend prebiehala v Nadlaku v Rumunsku.
Veľkolepým stretnutím slovenských evanjelikov z okolia Pešti sa začala šnúra podujatí k 300. výročiu založenia obce Alberti, ktorá je od roku 1950 súčasťou mesta Albertirša.
Členovia Slovenského divadla Vertigo mali začiatkom septembra možnosť zúčastniť sa na 89. ročníku súťaže slovenských divadelných súborov Scénická žatva v Martine.
Členovia Pilíšskeho tria, ktoré pôsobí v rámci Kultúrneho spolku pre Mlynky, oslávili koncom augusta 10. výročie svojho založenia.
Dňa 21. augusta sa splnil takmer trojročný sen obyvateľov Suchej Huty (Mátraalmás), lebo sa uskutočnila slávnosť pri príležitosti odovzdania projektu na obnovu stredu obce.
Michal Spevák, petrovský rodák a zakladateľ prvej slovenskej organizácie v Čiernej Hore, hovorí pre slovenské Ľudové noviny v Maďarsku.
Pred 166 rokmi, 1. augusta 1845 vyšlo v Bratislave prvé číslo Slovenských národných novín.