Správy Slovákov z Maďarska

Slovenská samospráva vo Veľkej Tarči usporiadala v polovici októbra v poradí sedemnásty národnostný deň, na ktorý aj tento krát pozvala Slovákov z okolitých osád.
Minulý týždeň Slováci z Česka, Maďarska, Rumunska, Švédska a Srbska absolvovali prvú krajanskú infocestu na Slovensku, po turisticky mimoriadne atraktívnom Žilinskom samosprávnom kraji.
Uvedomujúc si všestranný rozmach a nespochybniteľnú silu internetových médií, nejedna ustanovizeň si dnes buduje komplexné portály s cieľom podať vyčerpávajúce údaje o problematike ktorej sa venuje.
Bakátsovo námestie, Rádayho ulica a Kalvínsky dvor sa premenili na dejisko Františkovských hodov.
Turíčna výzdoba evanjelického kostola v Mende sa dostala medzi nové prvky duchovného kultúrneho dedičstva.
Pod týmto názvom sa v polovici septembra usporiadalo stretnutie národností v Békešskej Čabe.
V poradí 13. medzinárodná prehliadka slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je... 2011 uplynulý víkend prebiehala v Nadlaku v Rumunsku.
Veľkolepým stretnutím slovenských evanjelikov z okolia Pešti sa začala šnúra podujatí k 300. výročiu založenia obce Alberti, ktorá je od roku 1950 súčasťou mesta Albertirša.
Členovia Slovenského divadla Vertigo mali začiatkom septembra možnosť zúčastniť sa na 89. ročníku súťaže slovenských divadelných súborov Scénická žatva v Martine.
Členovia Pilíšskeho tria, ktoré pôsobí v rámci Kultúrneho spolku pre Mlynky, oslávili koncom augusta 10. výročie svojho založenia.