Správy Slovákov z Maďarska

V Slovenskom inštitúte v Budapešti bude do 8. marca 2012 otvorená výstava umeleckých fotografií pod názvom Obrazy dávno zabudnutých predkov autora Miroslava Benku.
Nenechajte si ujsť nové dotačné kolo Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Projekty zhotovené podľa nových smerníc treba zasielať najneskôr do 29. februára 2012.
Vedeckú hodnotu zborníka pod názvom Identita, história a kultúra, zvyšuje aj pohľad na dejiny Slovákov na Dolnej zemi zo zorného uhla bádateľov pôsobiacich v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a na Slovensku.
Konzervovanie a digitálne sprístupnenie všetkých ročníkov Ľudových novín a ďalších slovenských dokumentov z Maďarska v Slovenskej národnej knižnici.
Po troch rokoch bol Slovenský Komlóš opäť hostiteľom osláv Dňa menšín, žijúcich v Békešskej župe.
Tretie číslo časopisu Dolnozemský Slovák tento raz čitateľom ponúka obsahy prevažne orientované na významné osobnosti – ženy, ktoré počas svojho pôsobenia nármane poznačili priebeh udalostí.
Začiatkom decembra sa v Slovenskom ľudovom pamiatkovom dome v Dabaši zišli šárski Slováci, aby si pripomenuli vianočné tradície svojich starých mám a otcov.
Kondorošskí Slováci opäť usporiadali slovenský deň a bál. V tomto roku však spolu so Slovenskou samosprávou Békešskej župy.
Po úspechu stretnutia dolnozemských učiteľov slovenského jazyka a kultúry, ktoré sa konalo pred rokom v Békešskej Čabe, teraz sa urobil druhý krok k tomu, aby sa z občasných stretnutí stala tradícia.
Slovenská samospráva vo Veľkej Tarči usporiadala v polovici októbra v poradí sedemnásty národnostný deň, na ktorý aj tento krát pozvala Slovákov z okolitých osád.