Správy Slovákov z Maďarska

Spolok segedínskych Slovákov a Slovenská samospráva v Segedíne usporiadali 22. júna Deň slovenskej kultúry.
Slovenská samospráva v Budapešti v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Maďarsku, ÚSŽZ a Maticou slovenskou pripravila 22. júna slávnosť pri príležitosti odhalenia pamätníka Sv. Cyrila a Metoda.
V nedeľu 31. marca skončil sa 19. ročník festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov. Víťazom je divadelný súbor pôsobiaci pri MOMS Báčska Palanka, ktorý zahral drámu Eleny Hložanovej.
V meste Nadlak v Rumunsku uplynulý víkend udelili Cenu Ondreja Štefanka a usporiadali Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Dolnozemskí Slováci – hranice určenia.
Od 15. – 16. marca 2013 sa v rumunskom Nadlaku uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Dolnozemskí Slováci – hranice určenia a udelí sa Cena Ondreja Štefanka.
V modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci zasadala redakčná rada časopisu Dolnozemský Slovák.
Vysokí hostia zo Slovenskej republiky a Slováci z USA, Veľkej Británie, Švajčiarska, Švédska, Česka, Ukrajiny, Maďarska a Srbska spoločne oslávili 10. výročie Svetového združenia Slovákov v zahraničí.
V pondelok 17. decembra 2012 na sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v rumunskom Nadlaku zasadali predstavitelia slovenských ustanovizní a organizácií z Maďarska, Rumunska a Srbska.
V kultúrnom dome Petra Vajdu v Sarvaši už po štvrtýkrát privítali účastníkov medzinárodnej divadelnej prehliadky Spolu na javisku (i mimo neho), ktorá sa uskutočnila v dňoch 23. - 25. novembra 2012.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2013.