Jubilujúci SKOS Detvan z Vojlovice – najúspešnejší na 52. FF Tancuj, tancuj…