Výzva na účasť na XX. konferencii Slovenská hudba vo Vojvodine