Hranica, ktorá nás spája – spoločné podujatie menšinových ústavov