Vyhodnotenie tradičného ľudového odevu z 51. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch