Správa detskej poroty z 29. Prehliadky detskej divadelnej tvorby 3 x Ď