Slovníkové spracovanie súčasnej slovenčiny a práca s textovými korpusmi