Rečnička obrada savremenog slovačkog jezika i rad sa korpusima tekstova